1/1
box-blue-08.png

גדרות הפרדה ונוי

גדר הפרדה מודולרית המשלבת הפרדה קשיחה וחזות נאה. מתאימה לגידור, הפרדה ונוי, שטחי גינון, גנים ציבוריים, בריכות שחייה, בנייני מגורים הפרדות תנועה ועוד.

 

 

סביונית נוי

גדר הפרדה מודולרית המשלבת הפרדה קשיחה וחזות נאה.
מתאימה לגדרות הפרדה ונוי, שטחי גינון, בריכות שחייה, מפרדות תנועה ועוד.

656_cdc1cf04d2ec95633e99ee3689755f02
656_cdc1cf04d2ec95633e99ee3689755f02

press to zoom
656_8a16df4960164e08f74c7e4527e5066c
656_8a16df4960164e08f74c7e4527e5066c

press to zoom
656_cdc1cf04d2ec95633e99ee3689755f02
656_cdc1cf04d2ec95633e99ee3689755f02

press to zoom
1/2

ניו ג'רסי

רשת מרותכת בתוך מסגרות פס פלדה שטוח המחוברות לעמודי נושא בעזרת מחברים וברגים. מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, ותחום חלקה כללי.

656_ab75a17bded4dbd32f4f550b4a9a1949
656_ab75a17bded4dbd32f4f550b4a9a1949

press to zoom
656_04179e5ce3a240e45822cc14342f6480
656_04179e5ce3a240e45822cc14342f6480

press to zoom
656_ab75a17bded4dbd32f4f550b4a9a1949
656_ab75a17bded4dbd32f4f550b4a9a1949

press to zoom
1/2

נתיב

רשת פלדה מרותכת בתוך מסגרות פס שטוח המחוברות לעמודי נושא בעזרת מחברים וברגים. מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים ותחום חלקה כללי.

656_84ecbf13dd87d1397a43118491929f2e
656_84ecbf13dd87d1397a43118491929f2e

press to zoom
656_15e7d699e178180a2fa01dd01bc9b122
656_15e7d699e178180a2fa01dd01bc9b122

press to zoom
656_84ecbf13dd87d1397a43118491929f2e
656_84ecbf13dd87d1397a43118491929f2e

press to zoom
1/2

סביונית חץ

גדר רשת בעלת מסגרת צינור עגול המשלבת מכשול פיסי איכותי וחזות אסתטית נאה.

מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד.

656_1413f0d16fd5f7efdd5f43dbc59bcac4
656_1413f0d16fd5f7efdd5f43dbc59bcac4

press to zoom
656_9741a7e1d014b39f6adad15c211c4752
656_9741a7e1d014b39f6adad15c211c4752

press to zoom
656_1413f0d16fd5f7efdd5f43dbc59bcac4
656_1413f0d16fd5f7efdd5f43dbc59bcac4

press to zoom
1/2

ניו ג'רסי חץ

רשת מרותכת בתוך מסגרות פס פלדה שטוח המחוברות לעמודי נושא בעזרת מחברים וברגים. מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, ותחום חלקה כללי.

656_dc2e21999f94b20178e14d4447e6264e
656_dc2e21999f94b20178e14d4447e6264e

press to zoom
656_31111e6406f89766d3db8b25436a9b64
656_31111e6406f89766d3db8b25436a9b64

press to zoom
656_dc2e21999f94b20178e14d4447e6264e
656_dc2e21999f94b20178e14d4447e6264e

press to zoom
1/2
 

חצרות עגול

גדר רשת קלה. מתאימה לתיחום שטחי גינון, בנייני מגורים ועוד.

656_3c672ccfa515a67b16f31f7ebb176bdd
656_3c672ccfa515a67b16f31f7ebb176bdd

press to zoom
656_51215cabca9f79332a71d78c59959ebc
656_51215cabca9f79332a71d78c59959ebc

press to zoom
656_3c672ccfa515a67b16f31f7ebb176bdd
656_3c672ccfa515a67b16f31f7ebb176bdd

press to zoom
1/2

חצרות משולש

גדר רשת קלה עשויה רשת חוטי פלדה קשה בגובה 1.00 מ' במבנה משבצות המשלב את המידות 50/75, 150/75, 200/75 מ"מ עשויה חוט משוך של פלדה בקוטר 4.5 מ"מ. בחלקה העליון של הגדר כיפוף בעל צורה משולשת ולאורך הגדר ישנה קורת הקשחה לנוי מוקטנת כדוגמת הכיפוף העליון. הרשת מיוצרת לפי תקן ישראלי מס' 580. החוטים מחוברים בריתוך מבוקר אוטומטי, חשמלי התנגדותי, מותאם לעובי החוטים. הגדר מתאימה לתיחום שטחי גינון, בנייני מגורים ועוד.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2
 

סער

גדר שבכה חזקה המיועדת להפרדה מסיבית.
מתאימה לגדרות הפרדה, מעקות הפרדה, מעקות לשטחים מבונים ועוד.

656_56409c11cd5c866e5d6c40b65c2278ea
656_56409c11cd5c866e5d6c40b65c2278ea

press to zoom
656_9508bbfefee525bf1b8d0522f0135533
656_9508bbfefee525bf1b8d0522f0135533

press to zoom
656_56409c11cd5c866e5d6c40b65c2278ea
656_56409c11cd5c866e5d6c40b65c2278ea

press to zoom
1/2

 O סער

גדר שבכה חזקה המיועדת להפרדה מסיבית.
מתאימה לגדרות הפרדה, מעקות הפרדה, מעקות לשטחים מבונים ועוד.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

 X סער

גדר שבכה חזקה המיועדת להפרדה מסיבית.
מתאימה לגדרות הפרדה, מעקות הפרדה, מעקות לשטחים מבונים ועוד.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

גדול X סער

גדר שבכה חזקה המיועדת להפרדה מסיבית.
מתאימה לגדרות הפרדה, מעקות הפרדה, מעקות לשטחים מבונים ועוד.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

סער ריבועים

גדר שבכה חזקה המיועדת להפרדה מסיבית.
מתאימה לגדרות הפרדה, מעקות הפרדה, מעקות לשטחים מבונים ועוד.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

קשתות

גדר שבכה דקורטיבית המשלבת סורג צפוף ומראה רך נעים לעין.
מתאימה לגדרות הפרדה ונוי, מעקות הפרדה, גנים ציבוריים, בתים פרטיים ומשותפים ועוד.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

גלילון

גדר שבכה דקורטיבית המשלבת סורג צפוף ומראה רך נעים לעין.
מתאימה לגדרות הפרדה ונוי, מעקות הפרדה, גנים ציבוריים, בתים פרטיים ומשותפים ועוד.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

ברזיל

גדר הפרדה המשלבת הפרדה קשיחה וחזות נאה.
מתאימה במיוחד למפרדות תנועה על מדרכות או בין נתיבי נסיעה.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

גלנור

גדר שבכה חזקה המתוכננת להפרדה חזקה ונאה. הגדר מתאימה להפרדה בטיחותית בין נתיבים בכביש, לשטחים בנויים ועוד.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2