top of page
box-blue-08.png

גדרות הפרדה ונוי

גדר הפרדה מודולרית המשלבת הפרדה קשיחה וחזות נאה. מתאימה לגידור, הפרדה ונוי, שטחי גינון, גנים ציבוריים, בריכות שחייה, בנייני מגורים הפרדות תנועה ועוד.

 

גדרות רשת מרותכת במסגרת

סביונית נוי

גדר הפרדה מודולרית המשלבת הפרדה קשיחה וחזות נאה.
מתאימה לגדרות הפרדה ונוי, שטחי גינון, בריכות שחייה, מפרדות תנועה ועוד.

ניו ג'רסי

רשת מרותכת בתוך מסגרות פס פלדה שטוח המחוברות לעמודי נושא בעזרת מחברים וברגים. מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, ותחום חלקה כללי.

נתיב

רשת פלדה מרותכת בתוך מסגרות פס שטוח המחוברות לעמודי נושא בעזרת מחברים וברגים. מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים ותחום חלקה כללי.

סביונית חץ

גדר רשת בעלת מסגרת צינור עגול המשלבת מכשול פיסי איכותי וחזות אסתטית נאה.

מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד.

ניו ג'רסי חץ

רשת מרותכת בתוך מסגרות פס פלדה שטוח המחוברות לעמודי נושא בעזרת מחברים וברגים. מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, ותחום חלקה כללי.

גדרות רשת מרותכת ללא מסגרת

חצרות עגול

גדר רשת קלה. מתאימה לתיחום שטחי גינון, בנייני מגורים ועוד.

חצרות משולש

גדר רשת קלה עשויה רשת חוטי פלדה קשה בגובה 1.00 מ' במבנה משבצות המשלב את המידות 50/75, 150/75, 200/75 מ"מ עשויה חוט משוך של פלדה בקוטר 4.5 מ"מ. בחלקה העליון של הגדר כיפוף בעל צורה משולשת ולאורך הגדר ישנה קורת הקשחה לנוי מוקטנת כדוגמת הכיפוף העליון. הרשת מיוצרת לפי תקן ישראלי מס' 580. החוטים מחוברים בריתוך מבוקר אוטומטי, חשמלי התנגדותי, מותאם לעובי החוטים. הגדר מתאימה לתיחום שטחי גינון, בנייני מגורים ועוד.

גדרות שבכה מפרופילים

סער

גדר שבכה חזקה המיועדת להפרדה מסיבית.
מתאימה לגדרות הפרדה, מעקות הפרדה, מעקות לשטחים מבונים ועוד.

 O סער

גדר שבכה חזקה המיועדת להפרדה מסיבית.
מתאימה לגדרות הפרדה, מעקות הפרדה, מעקות לשטחים מבונים ועוד.

 X סער

גדר שבכה חזקה המיועדת להפרדה מסיבית.
מתאימה לגדרות הפרדה, מעקות הפרדה, מעקות לשטחים מבונים ועוד.

גדול X סער

גדר שבכה חזקה המיועדת להפרדה מסיבית.
מתאימה לגדרות הפרדה, מעקות הפרדה, מעקות לשטחים מבונים ועוד.

סער ריבועים

גדר שבכה חזקה המיועדת להפרדה מסיבית.
מתאימה לגדרות הפרדה, מעקות הפרדה, מעקות לשטחים מבונים ועוד.

קשתות

גדר שבכה דקורטיבית המשלבת סורג צפוף ומראה רך נעים לעין.
מתאימה לגדרות הפרדה ונוי, מעקות הפרדה, גנים ציבוריים, בתים פרטיים ומשותפים ועוד.

גלילון

גדר שבכה דקורטיבית המשלבת סורג צפוף ומראה רך נעים לעין.
מתאימה לגדרות הפרדה ונוי, מעקות הפרדה, גנים ציבוריים, בתים פרטיים ומשותפים ועוד.

ברזיל

גדר הפרדה המשלבת הפרדה קשיחה וחזות נאה.
מתאימה במיוחד למפרדות תנועה על מדרכות או בין נתיבי נסיעה.

גלנור

גדר שבכה חזקה המתוכננת להפרדה חזקה ונאה. הגדר מתאימה להפרדה בטיחותית בין נתיבים בכביש, לשטחים בנויים ועוד.

bottom of page