top of page

קיימות 

קבוצת יהודה מאמינה שיש לשמור על תעשייה ירוקה ולפיכך שומרת על איכות הסביבה לכל אורך תהליך ייצור פלדת הבניין.

קיימות בקבוצת יהודה

מפעלי קבוצת יהודה עומדים  בתקנים מחמירים של איכות הסביבה. מפעל יהודה פלדות, הממוקם באשדוד, ממחזר כ-250,000 טון גרוטאות ברזליות בשנה,  על-ידי עיבוד גרוטאות רכב, פסולת תעשייתית וביתית, מסילות ברזל, כלים צבאיים (מצה״ל), פסולת מחברת החשמל ואף ממחזור פחיות משקה. אחרי תהליך מיון קפדני, הגרוטאות המעובדות מועברות למפעלי היתוך וערגול להתכה וליצירת מוטות ברזל.


התוצר שלנו: מוטות ברזל לבניין אשר מיוצרים מ-100% ברזל ממוחזר .


בנוסף, אנו מקפידים על פינוי מסודר של חומרים שאינם מתאימים לתהליך המחזור.

בכל תהליך הייצור של הפלדה משקיעה החברה  במשאבים לטיהור וניקוי האוויר (ע״ע מסנן אוויר ייחודי).

environmental-icon.png

איכות הסביבה

steel-recycle-icon.png

מחזור פלדה

air-filtration-icon.png

סינון אוויר

תעודות ואישורים

הצהרת מדיניות סביבה
מדיניות ניהול אנרגיה

אישור ניהול מערכת אנרגיה - IQC

bottom of page