1/1

מפעל ההיתוך

מפעל ההיתוך של קבוצת יהודה עוסק בהתכת גרוטאות מעובדות של פלדה והינו התחנה הראשונה במערך כולל של ייצור מוטות פלדה.

מפעל ההיתוך

מפעל ההיתוך של קבוצת יהודה עוסק בהתכת גרוטאות מעובדות של פלדה והינו תחנה ראשונית במערך כולל של ייצור מוטות פלדה, לצד מפעל ערגול ומפעל יציקה במפעל מיקרומיל של הקבוצה. התכת גרוטאות הפלדה לפלדה נוזלית נעשית בתנור ייעודי בטמפ׳ של 1,600 מעלות צלזיוס באמצעות אלקטרודות חשמליות. בסיום התהליך, הפלדה הנוזלית מועברת אל התחנות הבאות בדרך ליצירת מוטות פלדה מצולעים.

1/4

מפעל ההיתוך

היוזמה 9 א.ת. צפוני, אשדוד.

08-8515757

info@ysteel.co.il

Logo_white.png

משרדי הנהלה:

info@ysteel.co.il

Tel: 08-8515757

רחוב היוזמה 8,

א.ת. צפוני, אשדוד

 

כתובת למשלוח דואר:
ת.ד. 14321, אשדוד

7704201

MBLOGO-for-after.png