1/1

מפעל ההיתוך

מפעל ההיתוך של קבוצת יהודה עוסק בהתכת גרוטאות מעובדות של פלדה והינו התחנה הראשונה במערך כולל של ייצור מוטות פלדה.

factory-blue.png

מפעל ההיתוך

מפעל ההיתוך של קבוצת יהודה עוסק בהתכת גרוטאות מעובדות של פלדה והינו תחנה ראשונית במערך כולל של ייצור מוטות פלדה, לצד מפעל ערגול ומפעל יציקה במפעל מיקרומיל של הקבוצה. התכת גרוטאות הפלדה לפלדה נוזלית נעשית בתנור ייעודי בטמפ׳ של 1,600 מעלות צלזיוס באמצעות אלקטרודות חשמליות. בסיום התהליך, הפלדה הנוזלית מועברת אל התחנות הבאות בדרך ליצירת מוטות פלדה מצולעים.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

מפעל ההיתוך

היוזמה 9 א.ת. צפוני, אשדוד.

08-8515757

info@ysteel.co.il

contact-14.png