top of page

מפעלים

לקבוצה יהודה, החברה הגדולה והמובילה בארץ למחזור וייצור פלדה והכנה של פלדה לאתרי בנייה ועוד, עשרה מפעלים הפרושים ברחבי הארץ. בקבוצה מתגאים במיוחד במערך הטכנולוגי החדש ופורץ הדרך בייצור הפלדה בעולם, הקיים במפעליה.

factory-blue.png

מפעלים

מוצרי קבוצת יהודה מיוצרים בישראל בעשרת מפעלי החברה ומשמשים רבות את תעשיית הבניין, התשתיות, הביטחון והחקלאות בארץ, משנת היווסדה של החברה (1974), תוך אספקת שירות אמין ללקוחותיה ועמידה בדרישות תקני הפלדה והמשרד לאיכות הסביבה לכל אורכם של תהליכי הייצור.
 

bottom of page