top of page

תקנים

קבוצת יהודה מקפידה לעמוד בתקנים ישראליים- תקנים מחייבים ותקנים בינלאומיים מחמירים ביותר ובכך, מספקת מוצרים איכותיים בכל תחומי פעילותה (פלדה, רשתות וגידור), ללקוחותיה ברחבי הארץ ובעולם.

standarts-04.png

תקנים בקבוצת יהודה

מחלקת ההנדסה בקבוצת יהודה מתאימה את כל מוצריה לדרישות התקנים הנדרשים על-פי חוק ולקבוצה נציג קבוע בוועדת המומחים של מכון התקנים הישראלי. לפיכך, הקבוצה מבטיחה לספק בכל עת את המסמכים הדרושים להתנעת פרויקטים מגוונים.

יהודה רשתות- אשדוד
תאריך תפוגה: 31.12.2023
מספר היתר: 750

T-reshatot.jpg

יהודה רשתות- אשדוד
תאריך תפוגה: 31.12.2023
מספר היתר: 7749

T-reshatot.jpg

יהודה רשתות-
בית שמש
תאריך תפוגה: 31.12.2023
מספר היתר: 39458

T-reshatot.jpg

יהודה גדרות

תאריך תפוגה: 31.12.2023
מספר היתר: 20474

T-gderot.jpg

יהודה צפון

תאריך תפוגה: 09.09.2023

איזו: 94588

T-reshatot.jpg

יהודה פלדות

תאריך תפוגה:20.02.2025
איזו: 95112

T-pladot.jpg

יהודה רשתות- מפעל צפון
תאריך תפוגה: 31.12.2023
מספר היתר: 42706

T-reshatot.jpg

יהודה פלדות-
אשדוד
תאריך תפוגה: 31.12.2023
מספר היתר: 89296

T-pladot.jpg

יהודה רשתות פלדה

תאריך תפוגה:20.02.2025 
איזו: 94820

T-reshatot.jpg

יהודה מרכז
תאריך תפוגה:31.08.23  איזו: 96250

T-reshatot.jpg

אישור מפעל חיוני לכל המפעלים

תאריך תפוגה: 31.12.2020

BANNER_OVDIM.jpg

קבוצת יהודה- פרופיל חברה

BANNER_OVDIM.jpg
bottom of page