1/1
box-blue-08.png

גדרות ספורט

רשת פלדה מרותכת בתוך מסגרות מודולריות המחוברות לעמודי נושא בעזרת מחברים וברגים. מיועד לתיחום מגרשי ספורט, מרכזי ספורט ונופש קהילתיים, מחסנים ואתרים ביטחוניים.

מגרש 4 מטר

גדר רשת קשיחה בכמה גבהים המשלבת קונסטרוקציה של פלדה וחיפוי רשת פלדה מרותכת. מיועדת לתיחום מגרשי ספורט, לעצירת כדורים, לתיחום מחסנים, למרכזי ספורט ונופש קהילתיים.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

מגרש 6 מטר

גדר רשת קשיחה בכמה גבהים המשלבת קונסטרוקציה של פלדה וחיפוי רשת פלדה מרותכת. מיועדת לתיחום מגרשי ספורט, לעצירת כדורים, לתיחום מחסנים, למרכזי ספורט ונופש קהילתיים.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

מגרש 8 מטר

גדר רשת קשיחה בכמה גבהים המשלבת קונסטרוקציה של פלדה וחיפוי רשת פלדה מרותכת. מיועדת לתיחום מגרשי ספורט, לעצירת כדורים, לתיחום מחסנים, למרכזי ספורט ונופש קהילתיים.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

סביונית ספרוט

רשת פלדה מרותכת בתוך מסגרות מודולריות המחוברות לעמודי הנושא בעזרת מחברים וברגים. מיועדת לתיחום מגרשי ספורט ונופש קהילתיים, מחסנים ואתרים ביטחוניים.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

קט רגל

רשת פלדה מרותכת בתוך מסגרות מודולריות המחוברות לעמודי הנושא בעזרת מחברים וברגים. מיועדת לתיחום מגרשי ספורט ונופש קהילתיים, מחסנים ואתרים ביטחוניים.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

מגרש טניס- רשת קלועה

גדר רשת קלועה בכמה גבהים המשלבת קונסטרוקציה של פלדה וחיפוי רשת גמישה. מיועדת לתיחום מגרשי ספורט שונים, עצירת כדורים ולמרכזי ספורט ונופש קהילתיים.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2