1/1
box-blue-08.png

גדרות ספורט

רשת פלדה מרותכת בתוך מסגרות מודולריות המחוברות לעמודי נושא בעזרת מחברים וברגים. מיועד לתיחום מגרשי ספורט, מרכזי ספורט ונופש קהילתיים, מחסנים ואתרים ביטחוניים.

מגרש 4 מטר

גדר רשת קשיחה בכמה גבהים המשלבת קונסטרוקציה של פלדה וחיפוי רשת פלדה מרותכת. מיועדת לתיחום מגרשי ספורט, לעצירת כדורים, לתיחום מחסנים, למרכזי ספורט ונופש קהילתיים.

1/2

מגרש 6 מטר

גדר רשת קשיחה בכמה גבהים המשלבת קונסטרוקציה של פלדה וחיפוי רשת פלדה מרותכת. מיועדת לתיחום מגרשי ספורט, לעצירת כדורים, לתיחום מחסנים, למרכזי ספורט ונופש קהילתיים.

1/2

מגרש 8 מטר

גדר רשת קשיחה בכמה גבהים המשלבת קונסטרוקציה של פלדה וחיפוי רשת פלדה מרותכת. מיועדת לתיחום מגרשי ספורט, לעצירת כדורים, לתיחום מחסנים, למרכזי ספורט ונופש קהילתיים.

1/2

סביונית ספרוט

רשת פלדה מרותכת בתוך מסגרות מודולריות המחוברות לעמודי הנושא בעזרת מחברים וברגים. מיועדת לתיחום מגרשי ספורט ונופש קהילתיים, מחסנים ואתרים ביטחוניים.

1/2

קט רגל

רשת פלדה מרותכת בתוך מסגרות מודולריות המחוברות לעמודי הנושא בעזרת מחברים וברגים. מיועדת לתיחום מגרשי ספורט ונופש קהילתיים, מחסנים ואתרים ביטחוניים.

1/2

מגרש טניס- רשת קלועה

גדר רשת קלועה בכמה גבהים המשלבת קונסטרוקציה של פלדה וחיפוי רשת גמישה. מיועדת לתיחום מגרשי ספורט שונים, עצירת כדורים ולמרכזי ספורט ונופש קהילתיים.

1/2