1/1
box-blue-08.png

מעקות הולכה

שילוב חוזק עם מראה דקורטיבי, בנויים מיחידות נפרדות ומשמשים לניתוב של הולכי רגל. מתאימים להתקנה באזורים של מוסדות חינוך ומבני ציבור, אצטדיונים, מרכזי ספורט, מפרדות תנועה, שפת מדרכות וצמתים סואנים.

מעקה קשת

משלבים חוזק עם מראה דקורטיבי, בנויים מיחידות נפרדות ומשמשים לניתוב של

הולכי רגל.

מתאימים להתקנה באזורים של מוסדות חינוך ומבני ציבור, אצטדיונים ומרכזי ספורט, 

מפרדות תנועה, שפת מדרכות וצמתים סואנים.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

S מעקה

משלבים חוזק עם מראה דקורטיבי, בנויים מיחידות נפרדות ומשמשים לניתוב של

הולכי רגל.

מתאימים להתקנה באזורים של מוסדות חינוך ומבני ציבור, אצטדיונים ומרכזי ספורט,

מפרדות תנועה, שפת מדרכות וצמתים סואנים.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

מעקה מרובע

בנויים מיחידות נפרדות ומשמשים לניתוב של הולכי רגל והפרדת שטחים.

מתאימים להתקנה באזורים של מוסדות חינוך ומבני ציבור, אצטדיונים ומרכזי ספורט,

מפרדות תנועה, שפת מדרכות וצמתים סואנים.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2