top of page
box-blue-08.png

גדר/חוט פלדה/רשת קלועה

במפעל ברזלן אנו מייצרים מגוון מוצרים ענק לשימושים שונים ומגוונים. החל ממסרים וחוט קשירה ועד רשת קלועה לתחימת שטחים.
 

רשת קלועה מגלוונת

הגדר הנפוצה והנמכרת ביותר לתחימת שטחים מהירה וסימון ההפרדה בשטח, בציפוי PVC למניעת חלודה.​

רשת מגולוונת 50 מ"מ- קוטר חוט 2.5-5 מ"מ | רוחב סליל 1-5 מ' | אורך סליל 10-25 מ'

רשת מגולוונת 60 מ"מ- קוטר חוט 2-3 מ"מ | רוחב סליל 1-2.5 מ' | אורך סליל 25 מ'

רשת לול 25 מ"מ- קוטר חוט 1.6 מ"מ | רוחב סליל 1-5 מ' | אורך סליל 25 מ'

 P.V.C רשת קלועה מצופה

הגדר הנפוצה והנמכרת ביותר לתחימת שטחים מהירה וסימון ההפרדה בשטח, בציפוי PVC למניעת חלודה.​

רשת מצופה 50 מ"מ- קוטר חוט 2.8-4 מ"מ | רוחב סליל 1-5 מ' | אורך סליל 10-25 מ'

רשת מגולוונת 60 מ"מ- קוטר חוט 2.8-3.5 מ"מ | רוחב סליל 1-2.5 מ' | אורך סליל 25 מ'

רשת מרעה

רשת תוחמת לשטחי מרעה לכבשים, בקר ועוד. ניתן להשיג בגילוון עבה.

עין 15 מ"מ | קוטר חוט 3.5/2.5 2.5/2.2 2.5/1.9 מ"מ | רוחב סליל 80-140 מ' | אורך סליל 100 מ'

חוטים מגלוונים

משמשים לקשירה ומתיחה

חוט קשירה- קוטר חוט 0.9-1.5 מ"מ | חוזק למשיכה 400-600 MPA | משקל סליל 25 ק"ג
חוט משיכה/הדלייה- קוטר חוט 2-7 מ"מ | חוזק למשיכה 400-600 MPA | משקל סליל 50,800 ק"ג

קונצרטינה סכין או קוצים

תיל מסוכן למגע המונח ככותרת על גדר או מפוזר על פני שטח, בקוטר2 עד 3 מ"מ לפי הפירוט הבא:

קונטרטינה קוץ 100 ס"מ- קוטר חוט 3.0/2 מ"מ | אורך פריסה 15 מ'

קונטרטינה קוץ 70 ס"מ- קוטר חוט 2/2.5 מ"מ | אורך פריסה 12 מ'

קונטרטינה סכין 100 ס"מ- קוטר חוט 2.5 מ"מ | אורך פריסה 15 מ'

קונטרטינה סכין 70 ס"מ- קוטר חוט 2.5 מ"מ | אורך פריסה 12 מ'

P.V.C חוט מצופה

חוט פלדה מצופה פלסטיק למניעת חלודה.

קוטר- 2.8, 3.5, 3.8 מ"מ

חוזק למשיכה- 400-600 MPA

משקל סליל- 50,300 ק"ג

תיל דוקרני

תיל בסגנון קונצרטינה קלאסית המונח ככותרת על גדר או מפוזר על פני שטח, בקוטר 1.6 עד 2.5 מ"מ לפי הפירוט הבא:

קוטר חוט 1.8/1.6 | אורך תיל ב-1 ק"ג- 17 מ' | אריזה 18,20 ק"ג

קוטר חוט 2.25/2 | אורך תיל ב-1 ק"ג- 10 מ' | אריזה 18,20 ק"ג

קוטר חוט 2.5/2 | אורך תיל ב-1 ק"ג- 9 מ' | אריזה 25 ק"ג

P.V.C רשת מולחמת מצופה

לתיחום מהיר, גדר להצבה עצמית מהירה.

עין 75*100- קוטר חוט 2.2 מ"מ | רוחב סליל 0.6-2 מ' | אורך סליל 25 מ'

עין 50*75- קוטר חוט 2.2 מ"מ | רוחב סליל 0.6-2 מ' | אורך סליל 25 מ'

חוט שזור מגלוון

משמש לקשירה באתרי בנייה

משקל סליל- 5*5 ק"ג

 

רשת משושה

רשת רכה ודקה, להפרדה בלולים ועוד

עין-13, 19 מ"מ

קוטר- 0.6 מ"מ

רוחב סליל- 0.5-2 מ'

אורך סליל- 50 מ'

מסמרי בניין

מסמרי פלדה לשימוש תעשייתי ולכל מטרה*.

אורך מסמר- 5, 6, 7, 8, 10 ס"מ

כמות באריזה- 5 ק"ג

*מסמרי הפלדה באורך 5 ס"מ מגיעים באריזה של 100 יחידות.

 

רשת מרותכת מגלוונת

רשת המקובלת לשימוש בתיחום לולים, מגולוונת בטבילה חמה.

עין- 12.7 | קוטר חוט 0.8, 1.1, 1.3, 1.5 מ"מ | רוחב סליל 1-2 מ' | אורך סליל 25 מ'

עין- 19 | קוטר חוט 1.3 מ"מ | רוחב סליל 1-2 מ' | אורך סליל 25 מ'

עין- 12.7*25.4 | קוטר חוט 1.1 מ"מ | רוחב סליל 1-2 מ' | אורך סליל 25 מ'

עין- 0.63 | קוטר חוט 0.63 מ"מ | רוחב סליל 1 מ' | אורך סליל 25 מ'

מוטות פלדה מיושרים

מוטות מגולוונים או שחורים.

קוטר חוט- 3-7 מ"מ

אורך מוט- 1-7 מ"מ

עמודי גדר

עמודי גדר במגוון סוגים ואורכים - הגירסה  המעודכנת לעמודי הבזנ"ט הקלאסיים.

חוט שזור שחור מלובן

משמש לקשירת תבניות יציקה ולחיצת מלט טרי באתרי בניה.

קוטר חוט- 6*1.2 מ"מ

משקל סליל- 5.5 ק"ג

חוט קשירה שחור מלובן

חוטי פלדה לקשירה מהירה וזמינה.

קוטר חוט- 1.0 מ"צ

משקל סליל- 25 ק"ג

 

bottom of page