1/1
box-blue-08.png

גדר/חוט פלדה/רשת קלועה

במפעל ברזלן אנו מייצרים מגוון מוצרים ענק לשימושים שונים ומגוונים. החל ממסרים וחוט קשירה ועד רשת קלועה לתחימת שטחים.
 

רשת קלועה מגלוונת

הגדר הנפוצה והנמכרת ביותר לתחימת שטחים מהירה וסימון ההפרדה בשטח, בציפוי PVC למניעת חלודה.​

רשת מגולוונת 50 מ"מ- קוטר חוט 2.5-5 מ"מ | רוחב סליל 1-5 מ' | אורך סליל 10-25 מ'

רשת מגולוונת 60 מ"מ- קוטר חוט 2-3 מ"מ | רוחב סליל 1-2.5 מ' | אורך סליל 25 מ'

רשת לול 25 מ"מ- קוטר חוט 1.6 מ"מ | רוחב סליל 1-5 מ' | אורך סליל 25 מ'

press to zoom

press to zoom
1/1

 P.V.C רשת קלועה מצופה

הגדר הנפוצה והנמכרת ביותר לתחימת שטחים מהירה וסימון ההפרדה בשטח, בציפוי PVC למניעת חלודה.​

רשת מצופה 50 מ"מ- קוטר חוט 2.8-4 מ"מ | רוחב סליל 1-5 מ' | אורך סליל 10-25 מ'

רשת מגולוונת 60 מ"מ- קוטר חוט 2.8-3.5 מ"מ | רוחב סליל 1-2.5 מ' | אורך סליל 25 מ'

press to zoom

press to zoom
1/1

רשת מרעה

רשת תוחמת לשטחי מרעה לכבשים, בקר ועוד. ניתן להשיג בגילוון עבה.

עין 15 מ"מ | קוטר חוט 3.5/2.5 2.5/2.2 2.5/1.9 מ"מ | רוחב סליל 80-140 מ' | אורך סליל 100 מ'

press to zoom

press to zoom
1/1

חוטים מגלוונים

משמשים לקשירה ומתיחה

חוט קשירה- קוטר חוט 0.9-1.5 מ"מ | חוזק למשיכה 400-600 MPA | משקל סליל 25 ק"ג
חוט משיכה/הדלייה- קוטר חוט 2-7 מ"מ | חוזק למשיכה 400-600 MPA | משקל סליל 50,800 ק"ג

press to zoom

press to zoom
1/1

קונצרטינה סכין או קוצים

תיל מסוכן למגע המונח ככותרת על גדר או מפוזר על פני שטח, בקוטר2 עד 3 מ"מ לפי הפירוט הבא:

קונטרטינה קוץ 100 ס"מ- קוטר חוט 3.0/2 מ"מ | אורך פריסה 15 מ'

קונטרטינה קוץ 70 ס"מ- קוטר חוט 2/2.5 מ"מ | אורך פריסה 12 מ'

קונטרטינה סכין 100 ס"מ- קוטר חוט 2.5 מ"מ | אורך פריסה 15 מ'

קונטרטינה סכין 70 ס"מ- קוטר חוט 2.5 מ"מ | אורך פריסה 12 מ'

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

P.V.C חוט מצופה

חוט פלדה מצופה פלסטיק למניעת חלודה.

קוטר- 2.8, 3.5, 3.8 מ"מ

חוזק למשיכה- 400-600 MPA

משקל סליל- 50,300 ק"ג

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

תיל דוקרני

תיל בסגנון קונצרטינה קלאסית המונח ככותרת על גדר או מפוזר על פני שטח, בקוטר 1.6 עד 2.5 מ"מ לפי הפירוט הבא:

קוטר חוט 1.8/1.6 | אורך תיל ב-1 ק"ג- 17 מ' | אריזה 18,20 ק"ג

קוטר חוט 2.25/2 | אורך תיל ב-1 ק"ג- 10 מ' | אריזה 18,20 ק"ג

קוטר חוט 2.5/2 | אורך תיל ב-1 ק"ג- 9 מ' | אריזה 25 ק"ג

press to zoom

press to zoom
1/1

P.V.C רשת מולחמת מצופה

לתיחום מהיר, גדר להצבה עצמית מהירה.

עין 75*100- קוטר חוט 2.2 מ"מ | רוחב סליל 0.6-2 מ' | אורך סליל 25 מ'

עין 50*75- קוטר חוט 2.2 מ"מ | רוחב סליל 0.6-2 מ' | אורך סליל 25 מ'

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

חוט שזור מגלוון

משמש לקשירה באתרי בנייה

משקל סליל- 5*5 ק"ג

 

press to zoom

press to zoom
1/1

רשת משושה

רשת רכה ודקה, להפרדה בלולים ועוד

עין-13, 19 מ"מ

קוטר- 0.6 מ"מ

רוחב סליל- 0.5-2 מ'

אורך סליל- 50 מ'

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

מסמרי בניין

מסמרי פלדה לשימוש תעשייתי ולכל מטרה*.

אורך מסמר- 5, 6, 7, 8, 10 ס"מ

כמות באריזה- 5 ק"ג

*מסמרי הפלדה באורך 5 ס"מ מגיעים באריזה של 100 יחידות.

 

press to zoom

press to zoom
1/1

רשת מרותכת מגלוונת

רשת המקובלת לשימוש בתיחום לולים, מגולוונת בטבילה חמה.

עין- 12.7 | קוטר חוט 0.8, 1.1, 1.3, 1.5 מ"מ | רוחב סליל 1-2 מ' | אורך סליל 25 מ'

עין- 19 | קוטר חוט 1.3 מ"מ | רוחב סליל 1-2 מ' | אורך סליל 25 מ'

עין- 12.7*25.4 | קוטר חוט 1.1 מ"מ | רוחב סליל 1-2 מ' | אורך סליל 25 מ'

עין- 0.63 | קוטר חוט 0.63 מ"מ | רוחב סליל 1 מ' | אורך סליל 25 מ'

press to zoom

press to zoom
1/1

מוטות פלדה מיושרים

מוטות מגולוונים או שחורים.

קוטר חוט- 3-7 מ"מ

אורך מוט- 1-7 מ"מ

press to zoom

press to zoom
1/1

עמודי גדר

עמודי גדר במגוון סוגים ואורכים - הגירסה  המעודכנת לעמודי הבזנ"ט הקלאסיים.

press to zoom

press to zoom
1/1

חוט שזור שחור מלובן

משמש לקשירת תבניות יציקה ולחיצת מלט טרי באתרי בניה.

קוטר חוט- 6*1.2 מ"מ

משקל סליל- 5.5 ק"ג

press to zoom

press to zoom
1/1

חוט קשירה שחור מלובן

חוטי פלדה לקשירה מהירה וזמינה.

קוטר חוט- 1.0 מ"צ

משקל סליל- 25 ק"ג

 

press to zoom

press to zoom
1/1