יהודה רשתות פלדה מייעצת ומדריכה באופן שוטף בנושאי זיון בטון. השימוש במוצרים המתועשים מאפשר לצמצם את עבודת הברזלנים והעובדים הלא מקצועיים באתר הבנייה, וכך לחסוך בעלויות ולשפר את איכות הבנייה.

החברה אינה שוקטת על שמריה וממשיכה להתאים את עצמה לצורכי הלקוחות ולדרישותיהם, לתנאי השוק ולחידושים הטכנולוגיים בתחום.

סלארי
סלארי הוא אלמנט פלדה המשמש כיסודות - וקיר דיפון - יחד.
סלארי הוא אלמנט פלדה שמכניסים לקרקע ויוצקים בטון בדומה ליסודות, בעיקר בשני מצבים: קידוח בקרקע או כקיר דיפון.
אלמנטים ועיבודים מורכבים
אלמנטים מורכבים או מרותכים (לפי תוכנית בנייה) - חוסכים בכוח אדם, בפחת בפלדה ובשטח העבודה באתר.
אלמנט פלדה מתוכנן היטב באתר הבנייה, הוא
הפלדה שאתה צריך. בדיוק.
כלונסאות
לרוב משמשים כיסודות למבנים
ברזל מעובד לזיון בטון
לפי תכנית מהנדס הבניין
בניית אתרים