רשת

תקן ישראלי 4466/4 (צילום התעודה למטה)
פלדה משוכה בקר
טבלה לחישוב משקל מטר מרובע רשת - משקל תיאורטי

קוטר החוט(ממ')

משקל ק"ג

"א(

משקל של חוטי הרשת בכיוון אחד (ק"ג למ"ר רשת) כשהמרווחים במ"מ הם:  

50

75

100

125

150

175

200

225

250

300

5.0

0.154

3.08

2.06

1.54

1.23

1.03

0.88

0.77

0.68

0.62

0.51

5.5

0.187

3.74

2.49

1.87

1.49

1.24

1.07

0.93

0.83

0.75

0.62

6.0

0.222

4.44

2.96

2.22

1.78

1.48

1.27

1.11

0.99

0.89

0.74

6.5

0.260

5.20

3.47

2.60

2.08

1.74

1.49

1.30

1.16

1.04

0.87

7.0

0.302

6.04

4.03

3.02

2.41

2.01

1.73

1.51

1.34

1.21

1.01

7.5

0.347

6.94

4.62

3.47

2.78

2.31

1.98

1.73

1.54

1.39

1.16

8.0

0.396

7.90

5.26

3.95

3.16

2.63

2.26

1.97

1.75

1.58

1.32

8.5

0.445

8.90

5.94

4.45

3.56

2.97

2.54

2.23

1.98

1.78

1.48

9.0

0.499

10.00

6.66

4.99

3.99

3.33

2.85

2.50

2.22

2.00

1.66

9.5

0.556

11.12

7.42

5.56

4.45

3.71

3.18

2.78

2.47

2.23

1.85

10.0

0.617

12.34

8.22

6.17

4.93

4.11

3.52

3.08

2.74

2.47

2.05

10.5

0.680

13.60

9.06

6.80

5.44

4.53

3.96

3.40

3.06

2.72

2.27

11.0

0.746

14.92

9.95

7.46

5.97

4.97

4.26

3.73

3.32

3.00

2.49

11.5

0.815

16.30

10.89

8.15

6.52

5.44

4.76

4.08

3.67

3.26

2.72

12.0

0.888

17.76

11.84

8.88

7.1

5.92

5.07

4.44

3.94

3.55

2.96

דוגמה:
חשב את משקלה של רשת באורך 5 מ', רוחב 2.4 מ'
חוטי האורך בקוטר 7 מ"מ במרווחים של 100 מ"מ וחוטי הרוחב בקוטר 5 מ"מ כל 200 מ"מ

שלבי החישוב:
1. משקל בכיוון האורך - 7 מ"מ כל 100 מ"מ - 3.02 ק"ג / מ"ר
2. משקל בכיוון הרוחב - 5 מ"מ כל 200 מ"מ - 0.77 ק"ג / מ"ר
3. משקל מ"ר של רשת 3.79 ק"ג / מ"ר
4. שטח רשת אחת (מ"ר) 5x2.4=12
5. משקל רשת אחת (ק"ג) 12x3.79=45.48

הערה:
בחישוב מדויק של משקל פלטת רשת צריך לכלול את מספר המוטות ברשת ואת אורכן המדויק כולל הקצוות.

 

בניית אתרים