מפעל ההיתוך

קבוצת יהודה מורכבת משתי חברות: "יהודה רשתות פלדה בע"מ" "ויהודה פלדות בע"מ".
מפעל היתוך אשדוד הוא אחד מארבעת מפעלי יהודה פלדות בע"מ. המפעל הוקם בשנת 1990, ונרכש על ידי יהודה פלדות מכונס נכסים ב- 4/1995.
במפעל זה מתיכים את הגרוטאות שעברו עיבוד במפעל המיחזור.

בקרת איכות ותקינה
מוטות הפלדה המיוצרים במפעל ההיתוך חייבים לעמוד בדרישות התקן הישראלי 4466 . למפעל יש הסמכה לתקן2000 – 9001 ISO. בקרת האיכות מתבצעת בתהליך ע"י דגימות הנשלחות למעבדת המפעל. המעבדה מבצעת בדיקות כימיות, להרכב הפלדה, מכניות וגיאומטריות של המטילים. חומר הגלם של המפעל הינם הגרוטאות המעובדות במפעל המיחזור.

במפעל ההתכה מותכות הגרוטאות בתנור קשת חשמלית .(EAF).הפלדה הנוזלית מועברת לתנור זיקוק (L.F.) בו מוסיפים תוספים על מנת להתאים את הפלדה לתקן הישראלי.עם סיום תהליך הזיקוק מועבר סיר תנור הזיקוק למכונת היציקה הרציפה בה יוצקים את המטילים באמצעות שני קוי יציקה רציפה. תוך כדי התהליך ולאחר התמצקות הפלדה חותכים את המטילים באורך המתאים לתנור.
מטילים אלו - הינם חומר הגלם של מפעלי הערגול באשדוד ובבני עייש.

לפניות הציבור בתחום איכות סביבה ביהודה פלדות 
טל': 08-8515775

בניית אתרים