מפעלים חדשים בחברה

יהודה פלדות השלימה בניית מפעל ערגול חדיש ומתקדם - מגרוטאה עד למוטות פלדה בהליך רציף, יעיל ומהיר יותר.

חצר עיבוד הגרוטאות עברה למתחם חדש באזור התעשייה הצפוני. במפעל המיחזור החדש הוצבו מכונות עיבוד חדשות בנוסף על אלו שרק עברו מהמפעל הישן - להגברת התפוקה.

נעשה ונצליח..!

בניית אתרים